Ett lekfullt besök -Breddenskolan

Publicerat den April 17, 2015

Våra barn och ungas framtid börjar i skolan. Igår träffade jag elever på Breddenskolan för att lyssna in deras tankar och idéer om hur skolan kan förbättras.
mbblogg3
Eleverna visade bland annat hur skolgårdarna kan bli mer användbara och lekfulla.
mbblogg2
Det var ett lekfullt besök på Breddenskolan med givande och inspirerande samtal som jag tar med mig till det politiska arbetet. Här i Väsby finns en stor potential att utveckla våra skolor och sätta barnens kunskap först. De senaste åtta åren har skolresultaten i Väsby sjunkit och jag vill se att alla elever blir godkända och att de trivs i sin skolmiljö.

mbblogg1

Lyft skolan – bra studiebesök i Linköping

Publicerat den August 29, 2014

Bra modeller för kvalitetsmätning, uppföljning och för att sprida kunskap och positiva exempel mellan förskolor och skolor. Det är exempel på vad jag tar med mig från dagens studiebesök i Linköping för att lyfta skolresultaten i Upplands Väsby.

Tillsammans mbild-3ed gruppledare från partier från Alliansen och oppositionen fick jag idag förmånen att göra flera studiebesök i Linköping. Det är otroligt intressant och givande att se vilka framgångsfaktorer som andra kommuner har identifierat för att lyfta resultaten i skolan. Linköping har tagit stora steg i skolutvecklingen de senaste åren med stigande skolresultat som följd och är i likhet med Sollentuna en intressant kommun att studera på området.

Det går självfallet inte att göra någon blåkopia på hur andra kommuner har gjort för att lyckas i sitt arbete med skolorna, men klart är att det finns en hel del att lära av och inspireras av när det gäller Linköpings arbete för att få alla elever att lyckas i skolan. Kommunens modeller för kvalitetsmätning och uppföljning är ett exempel på områden där Upplands Väsby har en hel del att lära. Dels i fråga om hur skolorna samlar in sin information, dels i fråga om hur informationen presenteras. Linköpings kommun jobbar enträget, steg för steg för att nå sina mål och skapa överskådliga och tydliga presentationer som gör att budskapet får fäste i organisationen.

Publicerat i: / Kommentera

16,5 miljoner till Väsbys lärare i s-satsning

Publicerat den August 19, 2014

3,5 miljarder miljarder i investering för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet. Det vallöftet presenterade Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan under gårdagen. För Upplands Väsby innebär skolsatsningen 16,5 miljoner kronor mer till en särskild satsning på lärarna. Utöver det satsar Socialdemokraterna i 3 miljoner på höjda lärarlöner. S i Väsby satsar därmed årligen 19,5 miljoner mer än Moderaterna i Väsby direkt på läraryrkets löner, kvalitet och attraktivitet.

Framtidsreformen för läraryrket har tydligt fokus:

– Höja lärarutbildningens kvalitet.

– Höja läraryrkets attraktivitet.

Lyckad valupptakt i Upplands Väsby

Publicerat den August 14, 2014

Bra tal Mikael Damberg, vacker regnbåge och 200 Väsbybor på plats. Tack alla för en bra s-valupptakt i Upplands Väsby. Det ger energi inför valet. Mitt fokus under talet låg på skolan, jobben, vården och nya bostäder. Upplands Väsby kan bättre. Läs talet här: Valupptakt i Upplands Väsby

Skolsamtal… och en grillad, tack!

Publicerat den May 23, 2014

Baylan597_nEU-valrörelsen går mot sitt slut. Temperaturen i valet stiger i dubbel betydelse. Intresset för att tala om EU-valet stiger bland väljarna samtidigt som det är årets hetaste sommardag. Toppar fredagskvällen med korvgrillning och fredagsmys vid Hasselgatans innergård tillsammans med tidigare skolministern, Ibrahim Baylan (s). Stort intresse, bra stämning och intressanta samtal och tankar kring hur vi kan lyfta resultaten i skolan.