Ett lekfullt besök -Breddenskolan

Publicerat den April 17, 2015

Våra barn och ungas framtid börjar i skolan. Igår träffade jag elever på Breddenskolan för att lyssna in deras tankar och idéer om hur skolan kan förbättras.
mbblogg3
Eleverna visade bland annat hur skolgårdarna kan bli mer användbara och lekfulla.
mbblogg2
Det var ett lekfullt besök på Breddenskolan med givande och inspirerande samtal som jag tar med mig till det politiska arbetet. Här i Väsby finns en stor potential att utveckla våra skolor och sätta barnens kunskap först. De senaste åtta åren har skolresultaten i Väsby sjunkit och jag vill se att alla elever blir godkända och att de trivs i sin skolmiljö.

mbblogg1

Lyckad valupptakt i Upplands Väsby

Publicerat den August 14, 2014

Bra tal Mikael Damberg, vacker regnbåge och 200 Väsbybor på plats. Tack alla för en bra s-valupptakt i Upplands Väsby. Det ger energi inför valet. Mitt fokus under talet låg på skolan, jobben, vården och nya bostäder. Upplands Väsby kan bättre. Läs talet här: Valupptakt i Upplands Väsby

Stefan Löfvens sommartal

Publicerat den August 10, 2014

Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven höll ett engagerat och ideologiskt sommartal i Vasaparken, Stockholm. Mot bakgrund av de stora behoven inom skolan är jag glad att Stefan Löfven talade om jämlik skola och om att göra gymnaseiskolan obligatorisk. I juni presenterade Arbetsförmedlingen en rapport där myndigheten beskrev att personer som lämnar skolan utan att fullfölja gymnasiet får allt svårare att få jobb. Att göra gymnasieskolan obligatorisk är ett viktigt steg för att fler ska kunna få jobben de drömmer om. Redan nu måste satsningar göras för att lyfta resultaten i grundskolan så att fler blir behöriga till gymnasiet. Idag är över var femte elev som lämnar gymnasiet obehörig till gymnasiet, det är orimligt.

bild

 

 

Här hittar du hela sommartalet:

http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Sommartal-/

En bild säger mer än…

Publicerat den May 20, 2014

Det finns många sätt att beskriva utmaningarna och möjligheten inom skolan på. Det här är en av mina favoriter…

Screenshot 2014-05-20 01.00.13

Publicerat i: / Kommentera

Elevers rätt att äta sig mätta i skolan

Publicerat den May 16, 2014

Flera föräldrar i Upplands Väsby har tröttnat på tomt prat om förbättrad skolmat, rapporterar Vi i Väsby i nummer 17. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår de att all mat ska lagas på plats i skolorna. Maten i skolan är viktig. Den är en viktig för att bra mat är en del i helheten att skapa harmoni och en bra grund för lärande. Jag blir oroad när jag hör Väsby-elever berätta att de äter chips istället för lunch för att de inte upplever att skolmaten håller måttet. Jag blir chockad när jag får signaler om att skolor i Väsby har serverat fil till lunch för att maten inte räckt till alla elever.

Vilken mat som är god eller inte är naturligtvis en fråga om tycke och smak. Alla kan inte gilla allt. Samtidigt vill jag tydligt markera hur viktig jag tycker att skolmaten är. Den är en del av den lärande skolan och därmed en del i arbetet med att lyfta resultaten i skolan. Alla elever ska självklart äta sig mätta på skolorna i Upplands Väsby. De ska göra det på lagad skolmat och på att sätt som gör att de får glädje, lust och energi att utvecklas i skolan.

Jag välkomnar därför medborgarförslaget från föräldrar i Upplands Väsby om att laga all mat på plats i skolorna. Jag tror också att maten får högre kvalitet om den lagas på plats och att det skulle vara ett lyft för eleverna, både under lunchen och under skoldagen som helhet.

Publicerat i: / Kommentera

Det är allvar nu

Publicerat den

Skolresultaten i Upplands Väsby har sjunkit drastiskt de senaste åren. Upplands Väsby har nu sämst betyg i hela Stockholms län. Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet och var tredje elev är underkänd i något ämne. Utvecklingen i skolan är fullständigt oacceptabel.

Det är allvar nu. Det krävs satsningar för att lyfta skolresultaten i Upplands Väsby och för att alla tjejer och killar i kommunen ska kunna uppnå bättre resultat krävs det både snabba och långsiktiga insatser.
Kommunens långsiktiga skolprojekt Ett lärande Väsby är välkomnat (dock ifrågasätter vi att den skolstrateg som kommunen anställt inte ingår i detta projekt), men utöver denna satsning krävs det också politisk handlingskraft. Moderaterna gick till val på fler jobb och en bättre kunskapsskola. Deras ambitioner var inte fel, men efter 8 år vid makten är det dags att tänka om.

Konfliktlinjen i kommunen handlar om synen på skolan. Moderaterna i Upplands Väsby har prioriterat att sänka skatten med 204 miljoner kronor i ett läge där det akut behövs mer resurser till skolan. Vi Socialdemokrater vill att skolan ska ha resurser som gör det möjligt att lyfta skolresultaten.

Såväl internationella som svenska forskningsstudier visar att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat. Därför vill vi investera i mindre klasser från förskoleklass till årskurs 3, så att lärarna får tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Forskningsläget kan inte vara tydligare. Det är tidiga insatser som har störst effekt.

Socialdemokraterna avsätter nationellt 2 miljarder kronor för mindre klasser (F-3). I Väsby motsvarar det 18 nya lärartjänster. Dessutom satsar Socialdemokraterna på fler specialpedagoger/speciallärare. För oss i Upplands Väsby innebär det 5 specialpedagoger/speciallärare som kan hjälpa våra skolor som behöver extra stöd

I Upplands Väsby smyglanserar vi nu även ett första förslag i vår nya skolplan för Upplands Väsbys skolor: Vi vill avsätta 3 miljoner kronor i en enskild lönesatsning för kommunens lärare så att vi lyckas behålla och attrahera de bästa lärarna till kommunen.

Det är allvar nu. Vi måste vända den negativa skolutvecklingen i Upplands Väsby. Vi Socialdemokrater väljer mer resurser till skolan före fler skattesänkningar.

Publicerat i: / Kommentera