Det är allvar nu

Publicerat den May 16, 2014

Skolresultaten i Upplands Väsby har sjunkit drastiskt de senaste åren. Upplands Väsby har nu sämst betyg i hela Stockholms län. Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet och var tredje elev är underkänd i något ämne. Utvecklingen i skolan är fullständigt oacceptabel.

Det är allvar nu. Det krävs satsningar för att lyfta skolresultaten i Upplands Väsby och för att alla tjejer och killar i kommunen ska kunna uppnå bättre resultat krävs det både snabba och långsiktiga insatser.
Kommunens långsiktiga skolprojekt Ett lärande Väsby är välkomnat (dock ifrågasätter vi att den skolstrateg som kommunen anställt inte ingår i detta projekt), men utöver denna satsning krävs det också politisk handlingskraft. Moderaterna gick till val på fler jobb och en bättre kunskapsskola. Deras ambitioner var inte fel, men efter 8 år vid makten är det dags att tänka om.

Konfliktlinjen i kommunen handlar om synen på skolan. Moderaterna i Upplands Väsby har prioriterat att sänka skatten med 204 miljoner kronor i ett läge där det akut behövs mer resurser till skolan. Vi Socialdemokrater vill att skolan ska ha resurser som gör det möjligt att lyfta skolresultaten.

Såväl internationella som svenska forskningsstudier visar att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat. Därför vill vi investera i mindre klasser från förskoleklass till årskurs 3, så att lärarna får tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Forskningsläget kan inte vara tydligare. Det är tidiga insatser som har störst effekt.

Socialdemokraterna avsätter nationellt 2 miljarder kronor för mindre klasser (F-3). I Väsby motsvarar det 18 nya lärartjänster. Dessutom satsar Socialdemokraterna på fler specialpedagoger/speciallärare. För oss i Upplands Väsby innebär det 5 specialpedagoger/speciallärare som kan hjälpa våra skolor som behöver extra stöd

I Upplands Väsby smyglanserar vi nu även ett första förslag i vår nya skolplan för Upplands Väsbys skolor: Vi vill avsätta 3 miljoner kronor i en enskild lönesatsning för kommunens lärare så att vi lyckas behålla och attrahera de bästa lärarna till kommunen.

Det är allvar nu. Vi måste vända den negativa skolutvecklingen i Upplands Väsby. Vi Socialdemokrater väljer mer resurser till skolan före fler skattesänkningar.

Publicerat i:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *