Elevers rätt att äta sig mätta i skolan

Publicerat den May 16, 2014

Flera föräldrar i Upplands Väsby har tröttnat på tomt prat om förbättrad skolmat, rapporterar Vi i Väsby i nummer 17. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår de att all mat ska lagas på plats i skolorna. Maten i skolan är viktig. Den är en viktig för att bra mat är en del i helheten att skapa harmoni och en bra grund för lärande. Jag blir oroad när jag hör Väsby-elever berätta att de äter chips istället för lunch för att de inte upplever att skolmaten håller måttet. Jag blir chockad när jag får signaler om att skolor i Väsby har serverat fil till lunch för att maten inte räckt till alla elever.

Vilken mat som är god eller inte är naturligtvis en fråga om tycke och smak. Alla kan inte gilla allt. Samtidigt vill jag tydligt markera hur viktig jag tycker att skolmaten är. Den är en del av den lärande skolan och därmed en del i arbetet med att lyfta resultaten i skolan. Alla elever ska självklart äta sig mätta på skolorna i Upplands Väsby. De ska göra det på lagad skolmat och på att sätt som gör att de får glädje, lust och energi att utvecklas i skolan.

Jag välkomnar därför medborgarförslaget från föräldrar i Upplands Väsby om att laga all mat på plats i skolorna. Jag tror också att maten får högre kvalitet om den lagas på plats och att det skulle vara ett lyft för eleverna, både under lunchen och under skoldagen som helhet.

Publicerat i:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *