Lyft skolan – bra studiebesök i Linköping

Publicerat den August 29, 2014

Bra modeller för kvalitetsmätning, uppföljning och för att sprida kunskap och positiva exempel mellan förskolor och skolor. Det är exempel på vad jag tar med mig från dagens studiebesök i Linköping för att lyfta skolresultaten i Upplands Väsby.

Tillsammans mbild-3ed gruppledare från partier från Alliansen och oppositionen fick jag idag förmånen att göra flera studiebesök i Linköping. Det är otroligt intressant och givande att se vilka framgångsfaktorer som andra kommuner har identifierat för att lyfta resultaten i skolan. Linköping har tagit stora steg i skolutvecklingen de senaste åren med stigande skolresultat som följd och är i likhet med Sollentuna en intressant kommun att studera på området.

Det går självfallet inte att göra någon blåkopia på hur andra kommuner har gjort för att lyckas i sitt arbete med skolorna, men klart är att det finns en hel del att lära av och inspireras av när det gäller Linköpings arbete för att få alla elever att lyckas i skolan. Kommunens modeller för kvalitetsmätning och uppföljning är ett exempel på områden där Upplands Väsby har en hel del att lära. Dels i fråga om hur skolorna samlar in sin information, dels i fråga om hur informationen presenteras. Linköpings kommun jobbar enträget, steg för steg för att nå sina mål och skapa överskådliga och tydliga presentationer som gör att budskapet får fäste i organisationen.

Publicerat i:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *