Stefan Löfvens sommartal

Publicerat den August 10, 2014

Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven höll ett engagerat och ideologiskt sommartal i Vasaparken, Stockholm. Mot bakgrund av de stora behoven inom skolan är jag glad att Stefan Löfven talade om jämlik skola och om att göra gymnaseiskolan obligatorisk. I juni presenterade Arbetsförmedlingen en rapport där myndigheten beskrev att personer som lämnar skolan utan att fullfölja gymnasiet får allt svårare att få jobb. Att göra gymnasieskolan obligatorisk är ett viktigt steg för att fler ska kunna få jobben de drömmer om. Redan nu måste satsningar göras för att lyfta resultaten i grundskolan så att fler blir behöriga till gymnasiet. Idag är över var femte elev som lämnar gymnasiet obehörig till gymnasiet, det är orimligt.

bild

 

 

Här hittar du hela sommartalet:

http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Sommartal-/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *